Spannarps Säteri är en gård belägen sydöst om Ängelholm där det bedrivs växtodling och kycklingproduktion.